اکتیویت گیم

آشنایی با مجموعه اکتیویت گیم

مجموعه بازی های اکتیویت گیم

اکتیویت گیم activategame مجموعه ای از بازی هایی با تکنولوژی بالا است که با ترکیب نورپردازی و تعامل با بازیکن ، تیم شما را به چالش می کشد.

معرفی بازی لیزر

بازی لیزر

در بازی لیزر از میان پرتو های لیزری عبور کنید و خودتان را به هدف انتهای مسیر برسانید. البته بیاد داشته باشید زمان شما محدود است. اکتیویت گیم

بازی هاید

بازی هاید

ترکیبی از ماجراجویی و هیجان در بازی هاید. بازیکنی برنده است که اعداد بیشتری را پیدا کرده و در زمان هاید بی حرکت باشد