اکتیویت گیم

مجموعه بازی های اکتیویت گیم (پرتو بازی) برای اولین بار در ایران در اسفند سال 1402 در مجموعه شهر بازی شهر رویاهای اصفهان توسط شرکت پرتوسازان به بهره بردازی رسید. این مجموعه با تلاش شبانه روزی مهندسین بومی کشور طراحی و ساخته شده است.
طرح اولیه این بازی ها از مجموعه اکتیویت گیم در آمریکا الگو برداری شده است. لازم به ذکر است این بازی ها عینا از روی نمونه اصلی کپی برداری نشده و خبری هم از مهندسی معکوس در روند تولید نیست .در مهندسی معکوس نمونه خارجی پیش روی سازندگان وجود دارد، اما در ساخت این مجموعه‌های بازی تنها از طریق رؤیت از فضای مجازی ایده‌برداری شده و سازندگان داخلی پس از آن اقدام به ایده‌پردازی و تولید متناسب با شرایط و فرهنگ بومی کشور کرده‌اند.

در حال حاضر مجموعه اکتیویت گیم (پرتو بازی) ایران با 3 بازی گرید ، هاید و لیزر فعالیت خود را شروع کرده و 2 بازی دیگر نیز در دست احداث دارد که به زودی به بهره برداری می رسد.
همچنین سناریوی بازی های موجود نیز به مرور ارتقا و افزایش پیدا خواهد کرد.