اکتیویت گیم

در این قسمت شما می توانید برای بازی مورد نظر خود نوبت رزرو کرده تا در زمان سریع تری وارد بازی شوید

لطفا مشخصات خواسته شده را به دقت و صحیح کامل و دکمه رزرو نوبت را بفشارید

توجه داشته باشید باید 15 دقیقه قبل از ساعت رزرو در سالن مجموعه حضور داشته باشید.

نام و نام خانوادگی خود را فارسی وارد کنید
تاریخ و زمانی که میخواهید بازی کنید را انتخاب کنید
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
نام تیم خود را وارد کنید (اختیاری)