اکتیویت گیم

معرفی بازی لیزر

بازی لیزر

در بازی لیزر از میان پرتو های لیزری عبور کنید و خودتان را به هدف انتهای مسیر برسانید. البته بیاد داشته باشید زمان شما محدود است. اکتیویت گیم

بازی گرید

بازی گرید

بازی گرید از جمله پر تحرک ترین بازی های مجموعه اکتیوگیم می باشد که بازیکن مطابق با قوانین بازی باید روی خانه های رنگی با ریتم خاص حرکت کند